Trafiksäkerhetspolicy

Vårt företag exponeras dagligen för befintliga och potentiella kunder genom att vi på alla våra bilar har företagets namn och telefonnummer. Våra fordon är således en viktig del i vårt marknadsföring. Att på detta sätt exponera vilka vi är och varifrån vi kommer ställer höga krav på oss alla anställda när vi finns i trafiken.

För samtliga anställda innebär detta att:

  • vi håller fordon och utrustning i trafiksäkert skick
  • vi alltid använder säkerhetsbälte
  • vi håller avstånd till framförvarande trafikant
  • vi respekterar hastighetsregler och viktbestämmelser
  • vi tar hänsyn till väglaget
  • vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
  • vi säkrar gods enligt gällande bestämmelser
  • vi är drogfria
  • vi inte accepterar uppdrag som strider mot denna policy

BOKA ONLINE

När ni vill boka en transport ringer ni 018-127600, e-post order@expresservice.se eller boka direkt i vår internetbokning.
Beställ inloggningsuppgifter via ekonomi@expresservice.se