Reklamation

Om ert gods har skadats ber vi er fylla i nedan formulär och skicka in till oss. Ni kan även ladda ned skadeanmälan som pdf, fylla i och skicka in till oss.

UPPGIFTSLÄMNARESkadekrävande

Om annan än uppgiftslämnare
Bilder

Ladda upp bilder för att påvisa skadan här. NOTERA, ladda upp bilderna innan ni klickar på Skicka knappen!

Addera bilder...
 

BOKA ONLINE

När ni vill boka en transport ringer ni 018-127600, e-post order@expresservice.se eller boka direkt i vår internetbokning.
Beställ inloggningsuppgifter via ekonomi@expresservice.se