Personalutbildning och tillstånd

Alla våra chaufförer har ADR-utbildning. Chaufförer av tunga lastbilar är ADR-grundutbildade och chaufförer med B-behörighet är utbildade enligt ADR 1.3.

All personal som hanterar eller transporterar medicinska gaser är utbildade i GDP (Good Distribution Praxis), och i vissa fall även GMP, (Good Manufacturing Praxis)

BOKA ONLINE

När ni vill boka en transport ringer ni 018-127600, e-post order@expresservice.se eller boka direkt i vår internetbokning.
Beställ inloggningsuppgifter via ekonomi@expresservice.se