Kvalitetspolicy

Expresservice skall i all sin verksamhet anpassa sina tjänster så att de i största möjliga utsträckning svarar upp mot kundernas krav och önskemål.

Detta skall vi åstadkomma genom att erbjuda:

  • ett effektivt transportplaneringssystem
  • ett för varje ändamål anpassat fordon
  • väl utbildad personal

 

Samt visa:

  • varsamhet om transporterat/lagerhållet gods
  • medtrafikanter och miljö största möjliga hänsyn
  • en effektiv terminalverksamhet

 

Genom att leva upp till detta kommer vi att kunna leverera:
"Rätt vara till Rätt kund i Rätt tid"

BOKA ONLINE

När ni vill boka en transport ringer ni 018-127600, e-post order@expresservice.se eller boka direkt i vår internetbokning.
Beställ inloggningsuppgifter via ekonomi@expresservice.se