Här står vi idag

Expresservice är idag ett modernt och lönsamt transport- och terminalföretag. Vår affärsidé, att bedriva linjetrafik, har lett till en ökad efterfrågan på våra tjänster. Att vi dessutom kan erbjuda våra kunder omexpediering och lagring i den 3 386 kvm stora fastigheten har även bidragit till nya kundkontakter med tillhörande transportuppdrag. Fastigheten ligger strategiskt vid E4:ans södra infart till Uppsala.

Expresservice förnyar ständigt fordonsparken i syfte att bli effektivare som transportör och även bidra till en bättre miljö.

Våra transportfordon består idag av:

  • 4 lätta lastbilar
  • 7 st bilar med släp, varav en trailer
  • 23 st tunga lastbilar
  • 2 st kranbilar

 

Samtliga tunga lastbilar har skåp med öppningsbara sidor.

BOKA ONLINE

När ni vill boka en transport ringer ni 018-127600, e-post order@expresservice.se eller boka direkt i vår internetbokning.
Beställ inloggningsuppgifter via ekonomi@expresservice.se