Administration & Ekonomi

På vår ekonomiavdelning finns Jonas Olsson, Charlotte Högström och Jessica Sandervig.

Frågor rörande fakturor, betalningar etc besvaras av Jonas. Personalfrågor och annat relaterat till personal besvaras av Jessica. För kontakt med ekonomi och administration kan du nå oss via e-mail: ekonomi@expresservice.se

Jonas Olsson

Tel: 018-130450

jo@expresservice.se

Charlotte Högström

Tel: 070-3062600

ch@expresservice.se

Jessica Sandervig

Tel: 018-109942

js@expresservice.se

BOKA ONLINE

När ni vill boka en transport ringer ni 018-127600, e-post order@expresservice.se eller boka direkt i vår internetbokning.
Beställ inloggningsuppgifter via ekonomi@expresservice.se