Administration & Ekonomi

På vår ekonomiavdelning finns Kjell Isaksson, Jonas Olsson och Charlotte Högström.

Frågor rörande fakturor, betalningar etc besvaras av Jonas. Personalfrågor och annat relaterat till personal besvaras av Charlotte. För kontakt med ekonomi och administration kan du nå oss via e-mail: ekonomi@expresservice.se

Jonas Olsson

Tel: +46 18 13 04 50

jo@expresservice.se

Charlotte Högström

Tel: +46 703 06 26 00

ch@expresservice.se

Kjell Isaksson

Tel: +46 10 99 42

ki@expresservice.se

BOKA ONLINE

När ni vill boka en transport ringer ni 018-127600, e-post order@expresservice.se eller boka direkt i vår internetbokning.
Beställ inloggningsuppgifter via ekonomi@expresservice.se